Nala de Txurroke con 14 meses

Nala de Txurroke 14 meses
(Barney de Txurroke & Dora de Txurroke)