Camada «P» con 40 días

Camada “P” de Txurroke 40 días
(J.B de Txurroke & Nora de Txurroke)