Padre e hija

馃拵 Padre e hija 馃拵
Multi CH. Barney de Txurroke
(Imperator v.h Zschammer & Nina de Txurroke)
CHJ. Kixkur de Txurroke
(Barney de Txurroke & Aura de Txurroke)